אוכלוסייה ומקבלי גמלאות לפי יישוב - שנת 2012

מובאים בזאת נתונים דמוגרפיים על האוכלוסייה בישראל לפי קבוצות גיל ונתונים על מספר מקבלי הקצבאות במוסד לביטוח לאומי לפי יישוב, מועצה אזורית, מחוז ונפה לפי שנים. כמו כן, מובאים נתונים על סכום קצבה ממוצע בכל יישוב, מועצה אזורית, מחוז או נפה לפי סוג הקצבה.

הנתונים המוצגים נוגעים לגודל האוכלוסייה בכל יישוב ולהתפלגותה לפי גיל: צעירים עד גיל 18, גילאי עבודה וקשישים. מידע זה יאפשר מדידת "יחס התלות הכלכלית" בכל יישוב והשוואה בין יישובים. למדד זה חשיבות רבה במדידת חוסנו הכלכלי של היישוב.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המוסד לביטוח לאומי
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 3 אפריל, 2016