פנקס הקבלנים הרשומים

המאגר כולל מידע על קבלנים רשומים ועל סיווג העבודות שהם מורשים לבצע. המידע חיוני לכל מי שנדרש לעבוד מול קבלנים: אזרחים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבינוי והשיכון
תאריך עדכון אחרון 15 מאי, 2019
נוצר ב 15 נובמבר, 2017
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון פעם בחודש