נתוני הפנסיה-נט לשנת 2016: חודש דצמבר

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הפנסיה נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך...

מקור: פנסיה-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 13 פברואר, 2017
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 13 פברואר, 2017
נוצר ב 13 פברואר, 2017
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה940fc3e0-eb88-4435-a751-24f5c460b1ba
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון3a1ca8fa-738b-4890-b52f-e8f7ce1e6145
מספר מזהה - גירסה4ef98473-cd0c-468a-8132-8400fe77f1c5