נתוני הפנסיה-נט לשנת 2016: חודש אוקטובר

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הפנסיה נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך...

מקור: פנסיה-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 6 דצמבר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 6 דצמבר, 2016
נוצר ב 6 דצמבר, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה22ef42ec-1242-4ef3-a137-71f80e98f42e
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון3a1ca8fa-738b-4890-b52f-e8f7ce1e6145
מספר מזהה - גירסה4ef98473-cd0c-468a-8132-8400fe77f1c5