נתוני הפנסיה-נט לשנת 2011

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הפנסיה נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך...

מקור: פנסיה-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 27 אוקטובר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 27 אוקטובר, 2016
נוצר ב 27 אוקטובר, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה136d60f7-adab-43e2-9744-2eb1c265cfee
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון3a1ca8fa-738b-4890-b52f-e8f7ce1e6145
מספר מזהה - גירסה4ef98473-cd0c-468a-8132-8400fe77f1c5