נתוני הפנסיה-נט לשנת 2000

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הפנסיה נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך...

מקור: פנסיה-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 6 נובמבר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 6 נובמבר, 2016
נוצר ב 6 נובמבר, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה02d4c412-536d-45c3-87a3-e4f0934cc3fb
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון3a1ca8fa-738b-4890-b52f-e8f7ce1e6145
מספר מזהה - גירסה4ef98473-cd0c-468a-8132-8400fe77f1c5