פנסיה-נט

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הפנסיה נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה והשוואת נתונים בין קרנות הפנסיה השונות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI/pensyaTsuotJs.aspx?demo=3
מחבר רשות שוק ההון
תאריך עדכון אחרון 15 יולי, 2019
נוצר ב 14 יולי, 2016