מחירון לתרופות שלא במרשם - משרד הבריאות

מחירון לתרופות שאינן מחייבות במרשם רופא. עדכון אחרון: פברואר 2018.

מידע נוסף באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/OTC.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 26 אפריל, 2018
נוצר ב 23 אפריל, 2018