עולים שעלו לישראל בשנת 2018 לפי ארצות מוצא

תאור ארצות המוצא שממנה הגיעו העולים

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העלייה והקליטה
תאריך עדכון אחרון 25 יוני, 2019
נוצר ב 20 ינואר, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית