עולים שעלו משנת 2009 עד 2018 לפי קבוצות גיל

הקובץ מכיל מידע על מספר העולים שעלו לישראל בעשור האחרון משנת 2009 עד 2018, לפי ישובים בישראל, מספר העולים היום (בניכוי נפטרים), התפלגות העולים לפי קבוצות גיל, גיל נכון ל- 1/1/2019

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העלייה והקליטה
תאריך עדכון אחרון 6 פברואר, 2019
נוצר ב 6 פברואר, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית