בתי אבות לאזרחים ותיקים

רשימת בתי אבות לאזרחים ותיקים שבאחריות ובפיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 13 יולי, 2017