מאגר פרלמנטרי נגיש - ODATA

הצגת רוב המידע הפרלמנטרי בנושאים הבאים - הצעות חוק, חוקים, חוקי מדינת ישראל, הצעות לסדר היום, שאילתות, ועדות הכנסת, מליאת הכנסת, הסיעות וחברי הכנסת - https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Pages/Databases.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2019
נוצר ב 9 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית