רשימת משתלות עצי פרי המאושרות

רשימת משתלות עצי פרי נשירים, הדרים, סובטרופיים, ורדים ותות שדה, בעלי רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2018-2019 חוק הזרעים תשט"ז - 1956 – תקנות בדבר גידול שתילים ומכירתם תשכ"ד – 1964

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspx
מחבר משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תאריך עדכון אחרון 13 פברואר, 2019
נוצר ב 13 פברואר, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית