רשימת נציגויות ישראל בעולם

רשימת נציגויות בעולם ומעמדן כולל כתובת

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החוץ
תאריך עדכון אחרון 3 יולי, 2019
נוצר ב 8 יולי, 2018
עדכון
תדירות עדכון