תחמוצות חנקן

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מצאי הפליטות וההעברות הוא מאגר מידע המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, ביניהם: תחבורה, שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות...

מקור: תחמוצות חנקן

לא נמצאה תצוגה מתאימה למשאב

ניתן להוריד את המשאב על ידי לחיצה על קישור למאגר

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 28 מרץ, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 28 מרץ, 2016
נוצר ב 28 מרץ, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזההbf9620cf-0b24-4d2b-80e8-849ff2393ce5
חבילת עדכוןb58c03ba-a4a4-4d2f-932d-16422e6b27ba
מספר מזהה - גירסהb2c3689c-f62b-4fba-9d9c-3522c3d90a0a