תחמוצות חנקן

קישור למאגר

מתוך תקציר מאגר הנתונים

מצאי הפליטות וההעברות הוא מאגר מידע המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, ביניהם: תחבורה, שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות...

מקור: תחמוצות חנקן

לא נמצאה תצוגה מתאימה למשאב

ניתן להוריד את המשאב על ידי לחיצה על קישור למאגר

מידע נוסף

פרטים ערך
עדכון אחרון 28 מרץ, 2016
נוצר בתאריך 28 מרץ, 2016
Format XML
רישיון Gov.il license 1.0
גרסהb2c3689c-f62b-4fba-9d9c-3522c3d90a0a
מספר חבילהb58c03ba-a4a4-4d2f-932d-16422e6b27ba
מספר מזההbf9620cf-0b24-4d2b-80e8-849ff2393ce5
מצבactive
נוצרלפני יותר מ-2 שנים