רשימות נכסים - קרנות הפנסיה

מאגר זה מכיל את רשימת הנכסים ברמת הנכס הבודד של קרנות הפנסיה בהתאם למסלול ההשקעה ליום אחרון של תקופת הדיווח

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות שוק ההון
תאריך עדכון אחרון 31 דצמבר, 2017
נוצר ב 14 דצמבר, 2017