רשימות נכסים - קופות גמל

מאגר זה מכיל את רשימת הנכסים ברמת הנכס הבודד של עיקר קופות הגמל בהתאם למסלול ההשקעה ליום אחרון של תקופת הדיווח

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות שוק ההון
תאריך עדכון אחרון 2 ינואר, 2018
נוצר ב 14 דצמבר, 2017