רשימת תכניות של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360

מאגר התוכניות הפועלות בישובים השונים ברחבי הארץ, במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – 360.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 13 יולי, 2017