הודעות למשיטים

רשות הספנות והנמלים מפרסם הודעות למשיטים וימאים המודיעות על עדכונים בנהלים, תקנות, אזהרות נווט, או מידע חשוב לציבור בעלי כלי שיט ומשיטים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור RSS Atom
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
גרסה 2.0
תאריך עדכון אחרון 7 ינואר, 2019
נוצר ב 7 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שעתי