כל הצעות החוק

מאגר המציג את כל הצעות החוק שהוגשו מאז הכנסת הראשונה ועד הכנסת הנוכחית, במצבים אלה: בחקיקה - הצעות חוק שהליך חקיקתן טרם הושלם או נעצר, תוך פירוט שלב החקיקה שבו הן נמצאות (במליאה או בוועדה ולקראת איזו קריאה) החקיקה נעצרה - הצעות חוק שהליך חקיקתן נעצר (למשל הצעת חוק שלא התקבלה באחת הקריאות, הצעת חוק שחבר הכנסת היחיד שהגיש אותה חזר בו ממנה, הצעת חוק שמוזגה עם הצעת חוק אחרת או הצעת חוק שהליכי חקיקתה טרם הושלמו והכנסת התפזרה) החקיקה הושלמה - הצעות חוק שהתקבלו בקריאה השלישית והליך חקיקתן הושלם. ארכיון הכנסת פועל להשלמת נתונים ומסמכים חסרים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSuggestionsSearch&st=AllSuggestions
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2019
נוצר ב 9 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית