מאגר שאריות חומרי הדברה

רמת שארית חומר הדברה במזון נקבעת על ידי עקומות דעיכה בניסויי שדה המשקפים את יישום התכשיר לפי הדברה חקלאית נאותה הכוללת הדברה מרבית, שיטת יישום נכונה, מינון ומועד אחרון להפסקת הטיפול לפני האסיף.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תאריך עדכון אחרון 26 יוני, 2019
נוצר ב 4 דצמבר, 2018
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית