מחקרי המדען הראשי

המדען הראשי במשרד לביטחון הפנים נושא באחריות למחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי. ללשכת המדען הראשי הסמכות והאחריות לנושא המחקר והפיתוח המדעי והטכנולוגי, ולקשרי החוץ בנושאים מדעיים וטכנולוגיים הקשורים לתחום הפעילות של המשרד לביטחון הפנים, המשטרה, שירות בתי הסוהר ונציבות הכבאות וההצלה

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.gov.il/he/Departments/General/mops_unit_chief_scientist_bureau_rnd_list
מחבר המשרד לביטחון פנים
תאריך עדכון אחרון 8 יולי, 2018
נוצר ב 3 יולי, 2018