מאגר עמותות וחברות לתועלת הציבור

מאגר מידע זה מכיל ארבעה קבצי מידע אודות עמותות וחברות לתועלת הציבור, המבוססים על מאגרי רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים: הקובץ הראשון כולל מידע כללי על עמותות הרשומות במרשם שמנהל רשם העמותות, כגון: שם, מספר, תאריך רישום, כתובת, מטרות, תחומי פעילות, שנת דיווח אחרונה ומועד ביצוע ביקורת עומק אחרונה. הקובץ השני כולל מידע כללי על חברות לתועלת הציבור (חל"צ) הרשומות במרשם שמנהל רשם ההקדשות, כגון: שם, מספר, תחומי פעילות, אזורי פעילות, כתובת וסטטוס. הקובץ השלישי כולל את פרטי הדיווחים הרבעוניים שהוגשו על ידי עמותות וחל"צ אשר קיבלו תרומות מישויות מדיניות זרות. הקובץ הרביעי כולל את רשימת העמותות והחל"צ שקיבלו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים. המידע העומד לרשותכם בקבצים מתעדכן מידי שבוע.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 1 מאי, 2019
נוצר ב 6 פברואר, 2018