מפל"ס 2012

המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות של פסולת לטיפול או לסילוק. הנתונים המפורסמים לציבור הם נתונים שהמפעלים עצמם דיווחו למשרד להגנת הסביבה, מכוח חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב – 2012 ("חוק הגנת הסביבה").

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 13 ספטמבר, 2017
נוצר ב 19 אפריל, 2016