רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים לישראל

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים לישראל

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תאריך עדכון אחרון 13 ינואר, 2019
נוצר ב 3 יולי, 2018
עדכון
תדירות עדכון