רשימת מתכננים ומודדים

במאגר זה רשומים מתכננים, מודדים ובעלי מקצוע אחרים, והוא כולל מידע על התמחויות מקצועיות של בעלי המקצוע וכן פרטי התקשרות עמם.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבינוי והשיכון
תאריך עדכון אחרון 6 דצמבר, 2018
נוצר ב 15 נובמבר, 2017
תדירות עדכון