רשימת מתכננים ומודדים

במאגר זה רשומים מתכננים, מודדים ובעלי מקצוע אחרים, והוא כולל מידע על התמחויות מקצועיות של בעלי המקצוע וכן פרטי התקשרות עמם.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבינוי והשיכון
תאריך עדכון אחרון 1 מאי, 2019
נוצר ב 15 נובמבר, 2017
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון חודשית