מרפאות בריאות הנפש - משרד הבריאות

רשימת מרפאות בריאות הנפש בקהילה, עבור כל מרפאה מצוינים השירותים שניתנים בה.

זמני ההמתנה נכונים לחודשים ינואר - פברואר 2018.

מידע נוסף אודות מרפאות בריאות הנפש באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/clinics/Pages/mental-clinics.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 23 אפריל, 2018
נוצר ב 15 אפריל, 2018