מסגרות מגורים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מאגר מסגרות מגורים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

רשימת מסגרות המגורים השונות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כוללת כתובות ופרטי יצירת קשר.

המאגר מבוסס על המידע המופיע בדף מגורים במעון - פנימייה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. למידע נוסף, יש לעיין בתנאי השימוש של אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

Metadata של המאגר

המאגר מכיל רשומות של מסגרות מגורים (מסוג MentalRetardationHousingData).

רשומה מכילה את השדות הבאים, כולם מסוג מחרוזות (string):

 • BoardingHomeType: סוג בעלות של המסגרת (לדוגמא: פרטי, ציבורי).
 • HousingType: סוג המסגרת (לדוגמא: מעון פנימייה, דיור תומך).
 • Code: קוד מסגרת.
 • ResidentsProperties: מאפייני הדיירים (לדוגמא: לא סיעודיים, משולבים בקהילה, רמת המוגבלות).
 • District: אזור (לדוגמא: חיפה והצפון, ירושלים והסביבה).
 • CityName: יישוב.
 • ManagerName: שם מנהל.
 • AnotherContact: פרטי קשר נוספים.
 • Age: גיל הדיירים (לדוגמא: צעירים, מבוגרים).
 • Comments: הערות נוספות.
 • Mobile: טלפון סלולרי.
 • BoardingHomeBranches : סוגי סניפים נוספים (לדוגמא: מעון שמפעיל גם הוסטל).
 • TenantsStandard: מספר הדיירים שהתקן מאפשר.
 • Email: דואר אלקטרוני.
 • Phone: טלפון.
 • Address: כתובת.
 • Sector: מיועד למגזר (לדוגמא: מוסלמי, חרדי) .רוב המסגרות מיועדות לכל המגזרים.
 • Zip: מיקוד.
 • Link: קישור לכרטיס הביקור באתר האינטרנט של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://www.molsa.gov.il/Open//MentalRetardationHousing/Documents/MentalRetardationHousing.xml
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 20 יוני, 2018
נוצר ב 26 ינואר, 2017