נתונים תקופתיים - תכנית מחיר למשתכן

במאגר זה מתפרסמים נתונים סטטיסטיים תקופתיים בנושא תכנית מחיר למשתכן.

קישור לדף נתונים סטטיסטיים שבועיים נוספים:

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/mishtaken_statistics

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבינוי והשיכון
תאריך עדכון אחרון 23 יוני, 2019
נוצר ב 30 אוגוסט, 2016
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שבועית