נתונים תקופתיים - תכנית מחיר למשתכן

במאגר זה מתפרסמים נתונים סטטיסטיים תקופתיים בנושא תכנית מחיר למשתכן. במאגר ארבעה סעיפים: 1. נתונים כלליים 2. נתוני קבלת זכאות 3. נתוני הרשמה להגרלות 4. מאפייני הזוכים

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבינוי והשיכון
תאריך עדכון אחרון 25 נובמבר, 2018
נוצר ב 30 אוגוסט, 2016
עדכון
תדירות עדכון