תכנית משלימה 2023

תכנית משלימה לנתיבים רבי תפוסה במטרופולין תל אביב לשנת 2023

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון 18 פברואר, 2019
נוצר ב 18 פברואר, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית