טבלת מסים מרוכזים

קישור למאגר

טבלת עזר המציגה שיעורי מסים מרוכזים החלם ביבוא מוצרים לישראל. הטבלה מיועדת בעיקר לשימוש ביבוא אישי.

מסים מרוכזים כוללים מע"מ, מכס ומס קנייה אם חלים.

יבוא אישי משמע טובין המיובאים על ידי יחיד והמיועדים לשימושו האישי של האדם, או לשם מסירתם כמתנה לשימוש אישי, ובכמות סבירה לשימוש עצמי.

המידע הכלול בטבלה משמש כמידע עזר בלבד וכפוף לחוקי היבוא וההגבלות הנגזרות מהם, וכן לכל השינויים , העשויים לחול בתעריף המכס ומס הקניה , או בכל דין או נוהל אחר הנוגע לעניין.

מאגר מידע זה כולל אך ורק את התנאים וההגבלות הנקבעים ע''י אגף המכס ומע''מ. אין במידע זה כדי להוות אסמכתא או אישור לגבי תנאים והגבלות על היבוא, שנקבעים ע''י רשויות מדינה אחרות.

מכשירים שמידותיהם אינן עולות על 45 * 100 * 170 מ''מ פטורים ממסים (מכס ומס קניה) וחייבים בתשלום מע''מ בשיעור 17.0% (המכשירים להם מתייחסת ההערה הם : רשמקול ; רשמקול נייד; רדיו/טייפ נייד).

הטמע

המשאב אינו נמצא כרגע לחץ כאן למידע נוסף

אל המקור

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 4 אוקטובר, 2018
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 15 מאי, 2017
נוצר ב 15 מאי, 2017
פורמט text/csv
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר משנה
מספר מזהה9f5cacc9-a2cc-484f-aa7f-ad55160a1d39
שינוי אחרוןלפני 3 חודשים
חבילת עדכון3db3be32-6533-4671-9c1f-91bb0effbac2
מספר מזהה - גירסה57a40c9f-8a8b-4524-8220-fb756fddb6be
גודל45 KiB