טבלת מסים מרוכזים

טבלת עזר המציגה שיעורי מסים מרוכזים החלם ביבוא מוצרים לישראל. הטבלה מיועדת בעיקר לשימוש ביבוא אישי.

מסים מרוכזים כוללים מע"מ, מכס ומס קנייה אם חלים.

יבוא אישי משמע טובין המיובאים על ידי יחיד והמיועדים לשימושו האישי של האדם, או לשם מסירתם כמתנה לשימוש אישי, ובכמות סבירה לשימוש עצמי.

המידע הכלול בטבלה משמש כמידע עזר בלבד וכפוף לחוקי היבוא וההגבלות הנגזרות מהם, וכן לכל השינויים , העשויים לחול בתעריף המכס ומס הקניה , או בכל דין או נוהל אחר הנוגע לעניין.

מאגר מידע זה כולל אך ורק את התנאים וההגבלות הנקבעים ע''י אגף המכס ומע''מ. אין במידע זה כדי להוות אסמכתא או אישור לגבי תנאים והגבלות על היבוא, שנקבעים ע''י רשויות מדינה אחרות.

מכשירים שמידותיהם אינן עולות על 45 * 100 * 170 מ''מ פטורים ממסים (מכס ומס קניה) וחייבים בתשלום מע''מ בשיעור 17.0% (המכשירים להם מתייחסת ההערה הם : רשמקול ; רשמקול נייד; רדיו/טייפ נייד).

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות המסים בישראל
תאריך עדכון אחרון 14 יוני, 2019
נוצר ב 10 מאי, 2017