דוחות כספיים מבוקרים של מועצות אזוריות לשנת 2015

קישור למאגר

דוחות כספיים מבוקרים של הרשות המקומית (מועצות אזוריות / מקומיות) המבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות - משרד הפנים, נתוני דוחות שהוגשו בשנת 2015

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 9 יוני, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 9 יוני, 2016
נוצר ב 9 יוני, 2016
פורמט XLSX
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-3 שנים
מספר מזההb8aa9553-01eb-4210-abbd-9ce64f9f35eb
שינוי אחרוןלפני יותר מ-3 שנים
חבילת עדכוןa1dd6b12-3a86-44ce-8aa0-ae37211a8dba
מספר מזהה - גירסה2f9ac789-64a6-4814-98d1-2f521bd66d89