דוחות כספיים מבוקרים-מועצות אזוריות(א-ל) לשנת 2016

קישור למאגר

דוחות כספיים מבוקרים של הרשות המקומית (מועצות אזוריות / מקומיות) המבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות - משרד הפנים, נתוני דוחות שהוגשו בשנת 2016

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 14 נובמבר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 14 נובמבר, 2016
נוצר ב 14 נובמבר, 2016
פורמט XLSX
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה439f4d7e-38d0-4987-9880-739d7514176f
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכוןa1dd6b12-3a86-44ce-8aa0-ae37211a8dba
מספר מזהה - גירסה2f9ac789-64a6-4814-98d1-2f521bd66d89