דוחות כספיים מבוקרים - מועצות מקומיות

דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (מועצות מקומיות) המבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות - משרד הפנים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הפנים
תאריך עדכון אחרון 30 ינואר, 2018
נוצר ב 20 יוני, 2016