רשימות בעלי היתרים למתן שירותי דואר כמותי ...

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

ביום ב' בשבט תשס"ו ( 31 בינואר 2006) נכנס לתוקפו היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5487 התשס"ו, בעמ' 1466. ההיתר מאפשר לתת...

מקור: רשימות בעלי היתרים למתן שירותי דואר כמותי

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 14 מרץ, 2019
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 14 מרץ, 2019
נוצר ב 14 מרץ, 2019
פורמט text/csv
רישיון Creative Commons Attribution
שפהHebrew
נוצרלפני 3 חודשים
מערכת ייחוס גיאודטיותלא רלוונטי
מספר מזההcbbb5e8f-072b-462e-9def-287ef745feb3
שינוי אחרוןלפני 3 חודשים
חבילת עדכון1ad4c0e9-de8c-4ac4-b945-e008fa87ed41
מספר מזהה - גירסה272749d9-5760-4f65-a39a-a9cf9d643412
גודל1.2 KiB
תיאור הכיסוי המרחבילא רלוונטי