רשימות בעלי היתרים למתן שירותי דואר כמותי

ביום ב' בשבט תשס"ו ( 31 בינואר 2006) נכנס לתוקפו היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5487 התשס"ו, בעמ' 1466. ההיתר מאפשר לתת שירותי איסוף, העברה, חלוקה או מסירה בישראל של דואר כמותי. כעקרון, דואר כמותי הינו דואר עיסקי המוגבל בכמות מינימלית בכל משלוח ומוגדר בתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37 (א) ו–(ג) לחוק), 2007.

דואר כמותי - הינו דואר עיסקי של מכתבים רגילים (בדרך כלל). לדוגמא משלוח של פרוט עסקאות בכרטיס אשראי, חשבונות (חשמל לדוגמא), מועדון לקוחות וכדומה. על מנת שמשלוח דואר יוכר כדואר כמותי עליו לעמוד במספר תנאים, בין היתר: המשלוח מעל 1000 ד"ד (דברי דואר) במשלוח דואר לא ממוין, 10,000 במשלוח דואר ממוין ו3,000 ד"ד (דברי דואר) בדואר שמוגדר חריג (גדול).

"המשלוח מעל 1000 ד"ד (דברי דואר) – בכל משלוח של מכתבים צריך שיהיו לפחות 1000 מכתבים באוגד המכתבים שרוצים לשלוח.

"דואר לא ממויין" – המכתבים יכולים להיות ממוינים לפי מיקוד או שלא, דבר אשר משפיע על מחיר המשלוח. אם הדואר לא ממוין, התעריף גבוה יותר.

"דואר ממויין" – כל המכתבים ממוינים לפי סדר המיקוד. כאמור, אם יהיו ממוינים לפי מיקוד מחיר המשלוח יהיה נמוך יותר אולם בכל משלוח צריך שיהיו לפחות 10000 מכתבים.

לחוק הדואר- התשמ"ו 1986 ולתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח-2007 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/post_law

להגשת בקשה לקבלת היתר למתן שירות כמותי: https://www.gov.il/he/service/mass_mail_delivery_license

לנוסח הרישיון: https://www.gov.il/he/Departments/policies/post_license

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 8 יולי, 2019
נוצר ב 14 מרץ, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם