רשימת בעלי היתר כללי לאיסוף , העברה או מסירה של מכתבים

בתאריך כח' באדר א תשס"ג, 2 במרץ 2003 נכנס לתוקפו היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה, של מכתבים לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5152 התשס"ג, בעמ' 1316. ההיתר מאפשר איסוף העברה או מסירה של מכתב בישראל, לרבות מכתב הנשלח מארצות-חוץ, ובלבד שהמחיר בישראל לא יפחת מפי 4.5 ממחיר משלוח מכתב רגיל במועד תחילתו של ההיתר הכללי (מעל 5.40 ₪). כמו כן, יתאפשר איסוף העברה או מסירה של מכתב, הנשלח מישראל לארצות חוץ. במסגרת ההיתר נכללים שירותים בעלי אופי של דואר שליחים, דואר מהיר, דואר רשום ודואר בינלאומי. שאר השירותים בנוגע להעברת מכתבים מצויים על-פי חוק בתחום השמור ונשארו בבלעדיות של חברת דואר ישראל (מקודם רשות-הדואר), למעט שירותי דואר כמותי, כמפורט בנוסח ההיתר למתן שירותי דואר כמותי

לחוק הדואר- התשמ"ו 1986 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/post_law

להגשת בקשה לקבלת היתר לאספקת שירותי בלדרות: https://www.gov.il/he/service/courier_services

לנוסח הרישיון: https://www.gov.il/he/Departments/policies/post_license

לנוסח ההיתרים: https://www.gov.il/he/Departments/policies/rectification_post_licenses

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 3 אפריל, 2019
נוצר ב 14 מרץ, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם