רשימת לשכות בשירות התעסוקה

מאגר פרטי לשכות בשירות התעסוקה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.taasuka.gov.il/he/About/DataFiles/LishkaHebrew210317.xlsx
מחבר שירות התעסוקה
תאריך עדכון אחרון 22 יולי, 2018
נוצר ב 21 מרץ, 2017