חוקים ותקנות

לרשותכם במאגר זה החוקים והתקנות העומדים בבסיס עבודתו של המשרד להגנת הסביבה. חלק מהחוקים המתפרסמים כאן מקיפים תחומי פעולה רחבים יותר בפעילות הממשלה, ורק חלק מהסעיפים בהם מתייחסים לענייני סביבה. מאגר החוקים הלאומי מתפרסם במלואו במאגר החקיקה של הכנסת. מאגר החוקים הלאומי מאפשר גם פילוח יעודי לחוקי המדינה הבלעדיים לנושאי הגנת הסביבה. לינק : http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/Legislation/Pages/default.aspx

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 29 נובמבר, 2017
נוצר בתאריך 31 אוגוסט, 2017