אתרי כרייה וחציבה בישראל

בקובץ מופיעות המחצבות הפעילות בישראל, אלו שיש להן רישיון בתוקף מטעם המפקח על המכרות

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האנרגיה
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 21 מאי, 2017