מאגר עורכי פטנטים

רשימת עורכי הפטנטים המורשים, מתעדכן אחת לחודש.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 17 דצמבר, 2018
נוצר ב 25 יוני, 2018