נתוני דורשי עבודה

פילוח של אוכלוסיות נבחרות (כמוגדר ב- "קשת האוכלוסיות") שמקבלות שירות בלשכות התעסוקה, על פי קטגוריות שונות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/JobSeekersData.aspx
מחבר שירות התעסוקה
תאריך עדכון אחרון 29 ינואר, 2019
נוצר ב 15 מרץ, 2017