נתוני דופק שוק העבודה

סה"כ דורשי עבודה הפוקדים את לשכות התעסוקה באופן חודשי ובצירוף ניתוח ניכוי עונתיות שמאפשר ניתוח מגמות על פני זמן.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/JobMarketPulse.aspx
מחבר שירות התעסוקה
תאריך עדכון אחרון 22 אוגוסט, 2018
נוצר ב 15 מרץ, 2017