Itineraries Table - English

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

המידע בדף זה מציג הצעות לתוכניות טיולים עצמאיים ללא הדרכה, אין מדובר בטיולים המאורגנים על ידי משרד התיירות. המטייל יבדוק ויחליט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי אם תכנית הטיול מתאימה לצרכיו.

מקור: תוכניות טיול - Itineraries

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 21 יולי, 2019
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 4 מרץ, 2018
נוצר ב 4 מרץ, 2018
פורמט application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר משנה
מספר מזההac356c9b-e86d-40ce-9293-5481ecdda355
שינוי אחרון לפני 23 שעות
חבילת עדכון66f2705a-c19f-4ff6-9e48-0d18de450f03
מספר מזהה - גירסהa1c4b170-824e-44a4-b871-748091bad3db
גודל153.3 KiB