ציוד אלחוטי - פריטים שקיבלו אישור ממשרד התקשורת ביבוא מסחרי

הנושא קשור לשירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי. רשימת פריטים שקיבלו אישורי התאמה ממשרד התקשורת.

למידע נוסף על שירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי - באתר משרד התקשורת: https://www.gov.il/he/service/approval_of_wireless_equipment_imported

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור משרד התקשורת
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 19 מרץ, 2019
נוצר ב 17 אוקטובר, 2018
עדכון ידני
תדירות עדכון חודשית