מידע תכנוני של מינהל התכנון (אתר הצפייה)

מערכת הצפייה כוללת מידע מפורט ומתעדכן עבור תכניות מתאר, עררים, ישיבות מוסדות תכנון ועוד. מינהל התכנון מנגיש לציבור מידע מלא עבור כל תכנית וישות תכנונית: מסמכי התכנית הסטטוטוריים, מידע כמותי, שכבות מידע גיאוגרפיות, תאריכים חשובים, תיעודי ישיבות והחלטות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3
מחבר מינהל התכנון
תאריך עדכון אחרון 27 יולי, 2017
נוצר ב 16 מאי, 2017