מעבדות מוכרות לסטאז' - משרד הבריאות

רשימת המעבדות המוכרות לצורך העברת סטאז' לעובדי מעבדה רפואית.

מידע נוסף אודות מעבדות מוכרות לסטאז' באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/LabDept/Pages/Stague.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 23 אפריל, 2018
נוצר ב 15 אפריל, 2018