נתוני הביטוח נט לשנת 2005: יולי-דצמבר

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של חברות הביטוח כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח ומוצגים באתר הביטוח נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה...

מקור: ביטוח-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 26 אוקטובר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 26 אוקטובר, 2016
נוצר ב 26 אוקטובר, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזההaa882275-ba22-4351-a8f8-f66393a6fa05
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכוןb5dd1f5e-0566-42fd-8db9-ae12e10c445b
מספר מזהה - גירסהc8588047-133a-402a-9580-265dd59f0a4d