נתוני הביטוח-נט לשנת 2010

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של חברות הביטוח כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח ומוצגים באתר הביטוח נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה...

מקור: ביטוח-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 6 אוקטובר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 6 אוקטובר, 2016
נוצר ב 6 אוקטובר, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה7da465d3-73c7-4ebe-9c37-4097b744a940
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכוןb5dd1f5e-0566-42fd-8db9-ae12e10c445b
מספר מזהה - גירסהc8588047-133a-402a-9580-265dd59f0a4d